vedení účetnictví Praha

-ce
.
.
.
.

Našim klientům poskytujeme poradentsví online 24 hod. denně zdarma.
.
.
.
🌑   Jak naše spolupráce probíhá?
.
ucti
c

1Přijímáme doklady zaslané v elektronické podobě (pdf, xml), případně jako oskenované kopie tištěných dokumentů. Doklady je možno ukládat na sdílené úložiště - cloud (OneDrive, Google Disk..)

Potřebujete administrativní podporu? Dle potřeb klienta poskytujeme administrativní služby, evidenci skladu či rozúčtování dokladů dle středisek a zakázek.

Se vzdálenějšími klienty  komunikujeme přes internet, mailem či telefonicky.
.
.

Zpracování daňových přiznání, kontrolních, souhrnných hlášení a roční uzávěrky
.
 
.
🌑    Jaké formy služeb nabízíme?
.
u
c
e
t
n
c


1. Pro společnosti s ručením omezeným a pro akciové společnosti v různých druzích podnikání
Vedení účetnictví.
Daňová přiznání a kontrolní hlášení, zasílámme i ve formátech pro odeslání datovou schránkou. Požadované výstupy zpracujeme také v anglickém jazyce.

2.
Pro OSVČ
Zpracování daňové evidence vyhtotovýme měsíčně, čtvrtletně, nebo ročně, podle potřeby. Zpracujeme roční uzávěrku a všechny povinné přílohy.

3. Zpracov
ání roční uzávěrky
Podle zákonného postupu - přípravné práce - doúčtování operací - zjištění hospodářského výsledku  uzvření knih. Roční uzávěrky znamenají uzavření účetního období k poslednímu dni, kdy je nutné provést inventarizaci, doúčtovat všechny účetní případy, vypočítat a zaúčtovat zisk a daně z příjmu a uzavřít účetní knihy.

Během přípravných prací se musí zjistit skutečný stav majetku a závazků kontrolou převodu konečných zůstatků a inventarizací. Pro zjištění hospodářského výsledku se dále  kontrolují a doúčtují  kurzové rozdíly, opravné a dohadné položky, časové rozlišení, odpisy majetku a další. /dle potřeby a druhu podnikání/. Uzávěrka se provede na základě zjištěného hospodářského výsledku, doúčtuje se daň a účetní knihy se uzavřou.

S problematikou daní se setká každý podnikatel. Daňová přiznání zpracujeme za vás. Neztrácejte čas s vyplňováním formulářů, ve kterých není jednoduché se vyznat.

Zpracovaní přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně přehledů na OSSZ a ZP)
Zpracovaní přiznání k dani z příjmů právnických osob
Zpracovaní přiznání k dani z přidané hodnoty (včetně kontrolního hlášení)
Zpracovaní přiznání k silniční dani
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
.
.

Mzdy a personalistika
.
 
.
🌑    Zpracování mezd a personální agendy
.c

Zpracování mzdové agendy poskytujeme samostatně i stávajícím klientům pro jakýkoliv počet zaměstnanců.. Přehledy, výplatní pásky a další požadované výstupy, zasíláme přesně, v předem domluvených termínech.

Hledáte kompletní služby v oblasti zpracování mezd? Pomůžeme vám se vyznat v neustále se měnící mzdové legislativě. Ale především za vás zpracujeme mzdy a to kompletně od vzniku pracovního poměru až po jeho zánik. Zpracujeme roční výpočty daní zaměstnancům, evidenční listy důchodovného pojištění a přiznání k dani ze závislé činnosti.


Zabezpečíme administrativu spojenou se mzdovou a personální agendou. Každý měsíc vyhotovíme výplatní listy zaměstnance, sestavíme měsíční přehledy pojistného pro Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a vypočteme zálohovou daň.

V případě přijetí nového zaměstnance pro vás vypracujeme návrh pracovní smlouvy, zajistíme přihlášení do registru zaměstnavatelů České správy sociálního zabezpečení a obdobného registru zdravotní pojišťovny a založíme kartu zaměstnance. Při propuštění zaměstnance sepíšeme potvrzení o zaměstnání, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, mzdový list zaměstnance a další požadované formuláře.
.
.

Ostatní ekonomické služby
.
 
.
🌑     Co pro Vás můžeme dále zařídit?
.
.

Jednorázové služby, rekonstrukce účetnictví, příprava podkladů pro zápis změn v OR, podkladů pro banky, poradenství, zastupování na správních úřadech při kontrolách a jednáních,  aj.


.
 
.

Napište nám, ozveme se vám zpět v co nejkratším čase.
Nebo zvolte jiné kontakty.

 
aWi
.

Účetnictví online

FOLLOW
 
 
 
.
Copyright (c) 2022 Awireo s.r.o..